π
decorationdecorationdecoration
RecentWerk

Pas op!

De hyperlinks zijn ongeschikt voor mobiel.

Superclean

Superclean Professional Windowcleaning.

BMI Calculator

Een BMI Calculator.

Portfolio Website

Een voorbeeld van een speelse portfolio website.

Zakelijke Website

Een voorbeeld van een strakke zakelijke website.

Stem in Uitvoering

Website met geluid en video fragmenten.

Huiswerk Maak Je Zo!

Informatieve website.

Appartement Praag

Overzicht van appartementen in Praag.

Verticale Navigatie

Het gebruik van verticale navigate op een website.

Animatie

Voorbeelden van Javascript animaties.